J.P. van EesterenJ.P. van Eesteren is klant van Ten Dam Projecten.

J.P. van Eesteren B.V., gevestigd te Barendrecht, Amsterdam en Bunnik, realiseert landelijk bouwwerken in de sectoren utiliteitsbouw, industrie, woningbouw, restauratie en verbouw / onderhoud / renovatie.

Met grote ervaring in technisch c.q. organisatorisch complexe projecten, zowel in nieuwbouw als in verbouw, behoort J.P. van Eesteren tot de grootste utiliteitsbouwers van Nederland. Ook middelgrote en kleinere projecten behoren tot de activiteiten van J.P. van Eesteren.

Naast het coördineren van nevenaannemers treedt J.P. van Eesteren ook op als contractant van integrale projecten.

J.P. van Eesteren is gewend om maatwerk te leveren en is thuis in tal van bijzondere bouwtechnieken en materiaaltoepassingen.

Een belangrijke toegevoegde waarde is het optimaliseren en haalbaar maken van plannen. Het meedenken, aandragen en uitwerken van alternatieve oplossingen zijn sterke punten die J.P. van Eesteren al in een vroeg stadium tot gesprekspartner voor haar opdrachtgevers maken. Een groot deel van de omzet wordt dan ook uitgevoerd in bouwteamverband. Voorts treedt J.P. van Eesteren op als ontwikkelend partner.

Samenwerkingsvormen op het gebied van planontwikkeling, Design & Build en engineering zijn daarvan sprekende voorbeelden.

Het opleiden geniet hoge prioriteit. Aan de brede vakkennis in alle geledingen van het bedrijf wordt continu gewerkt.

De afdeling VOR (Verbouw, Onderhoud en Renovatie) verricht kleinschalige (ver)bouwactiviteiten en onderhoudswerken.

De omzet op basis van productie bedraagt € 300 mln per jaar die wordt gerealiseerd door circa 500 medewerkers in vast dienstverband.

J.P. van Eesteren maakt deel uit van TBI Bouw, één van de grootste bouwconcerns van ons land, onderdeel van het financieel sterke vastgoed-, bouw- en techniekconcern TBl.