Tijden veranderen, zo ook de werkomgeving. Naast een professionele uitstraling van uw bedrijfs- en kantoorruimten, wordt het creëren van omstandigheden waarin mensen optimaal kunnen functioneren en presteren steeds belangrijker.

Arbeidsomstandigheden

Daarnaast vormen regelingen en wettelijke eisen op het vlak van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden belangrijke aandachtsgebieden. Ook de kennis aangaande arbeidsomstandigheden van onze eigen VCA-gecertificeerde mensen zijn van belang om u daarin bij te staan.

Milieu

Het milieu ondervindt veel hinder, en verandert langzaam, als gevolg van onze economie. Om het milieu zo min mogelijk te belasten trachten wij binnen de aanwezige mogelijkheden te werken met milieuvriendelijke en milieuontlastende verwerkingsproducten. Ook inspanningen van toeleveranciers en fabrikanten om het milieu te ontlasten worden bij ons intern besproken en in onze advisering meegenomen.

VCA

Ten Dam Projecten is een VCA gecertificeerde organisatie.